Kredietkaarten
8 min.

Kredietcheck voor een zakelijke creditcard: wat is de invloed van BKR op deze controle?

Wanneer een bedrijf een zakelijke creditcard aanvraagt, speelt een kredietcheck een belangrijke rol. Kredietbureaus, zoals Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie), helpen aanbieders van creditcards bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van de aanvrager. Maar hoe werkt een kredietcheck eigenlijk? En kan een werknemer een zakelijke creditcard krijgen als hij een BKR-registratie heeft? In dit artikel gaan we in op deze en andere belangrijke kredietgerelateerde vragen.

Ella-Roosa Koivupuroop
wat is een kredietcheck

Bedrijven die zakelijke creditcards uitgeven willen wanbetalingen natuurlijk voorkomen en hun financiële risico zo laag mogelijk houden. Daarom letten ze goed op de kredietwaardigheid van hun potentiële klanten.

Een kort overzicht van de belangrijkste factoren bij een kredietcheck

 • Hoe hoger het risico, hoe meer informatie over het aanvragende bedrijf in de kredietcheck wordt meegenomen. De procedure kan echter van bedrijf tot bedrijf verschillen.

 • Bij een creditcheck analyseert de kaartuitgever relevante macro-economische gegevens uit de branche van de aanvrager, het betalingsgedrag in het verleden en de financiële cijfers.

 • Bij zakelijke creditcards voor werknemers speelt hun persoonlijke BKR-registratie geen rol. Aan de andere kant kan de kredietwaardigheid van het management wel van invloed zijn.

De grote vraag bij kredietbeoordeling: betaalt u uw rekeningen?

Is uw bedrijf kredietwaardig? Dat is de vraag die zakenpartners regelmatig stellen.

Met andere woorden: gaat u uw rekeningen betalen?

Of het nu gaat om een aankoop op rekening bij een webwinkel of een aanvraag voor een zakelijke creditcard, de partij die het kredietrisico draagt, wil er zeker van zijn dat hij zijn geld krijgt.

Er zijn verschillende procedures om de kredietwaardigheid te controleren. Over het algemeen geldt: hoe hoger het risico, hoe meer informatie over een bedrijf onder de loep wordt genomen.

Kredietwaardigheid controleren voor een zakelijke creditcard

Wanneer u een zakelijke creditcard aanvraagt, voert de kaartuitgever altijd een gedetailleerde kredietcheck uit om er zeker van te zijn dat uw bedrijf kredietwaardig is.
In Nederland gebruiken aanbieders van creditcards hiervoor de gegevens van krediet­­­informatiebureaus zoals Stichting BKR, Economic Data Resources (EDR) of Experian.

Het krediet­­beoordelingsproces voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) lijkt sterk op dat van particulieren.
Grotere (meestal beursgenoteerde) ondernemingen daarentegen krijgen een rating van onafhankelijke ratingbureaus zoals Graydon of Dun & Bradstreet Rating (D&B).

Wat beïnvloedt de kredietscore van een onderneming?

Om de kredietwaardigheid van een bedrijf te beoordelen, gebruiken kredietbureaus een breed scala aan informatie om de kans op wanbetaling te bepalen.

Bij het beoordelen van de toekomstige waarschijnlijkheid van betaling, kijken kredietbureaus naar macro-economische gegevens van de relevante sector, het betalingsgedrag in het verleden en de belangrijkste financiële cijfers.

Een gedetailleerd kredietrapport over uw bedrijf kan de volgende gegevens bevatten:

 • Geschiedenis van het bedrijf

 • Branche

 • Management, inclusief hun persoonlijke kredietwaardigheid

 • Het eventuele moederbedrijf en andere deelnemingen

 • Lopende zakelijke leningen en looptijden

 • Voor grotere ondernemingen: de balans

 • In geval van kleine en middelgrote ondernemingen: de resultatenrekening

 • Betaalgeschiedenis

 • informatie over incasso

 • informatie over insolventieprocedures

Wat is BKR?

Als u in Nederland woont, heeft u ongetwijfeld weleens gehoord van BKR. Laten we dus eens kijken wat BKR eigenlijk doet (ook als uw persoonlijke BKR-kredietwaardigheid bij het aanvragen van een zakelijke creditcard misschien helemaal niet van belang is – daarover later meer).

Het begrip ‘BKR-registratie’ wordt in de volksmond gebruikt voor een persoonlijke kredietbeoordeling of een kredietrapport van het Nederlandse kredietbureau BKR. Bijna alle Nederlanders met een bankrekening staan geregistreerd bij BKR en bijna elke Nederlander heeft dus ook een BKR-registratie.

Stichting BKR, in 1965 opgericht als Bureau Krediet Registratie, is het grootste kredietagentschap van Nederland. Maar in het dagelijks gebruik verwijst BKR meestal naar de registratie en niet alleen naar het kredietbureau dat BKR heet.

Naast particuliere consumenten houdt BKR ook informatie bij over bedrijven. Dit is de informatie die aanbieders van zakelijke kredietkaarten gebruiken wanneer zij de kredietwaardigheid van een bedrijf beoordelen.

Hoe krijg ik een BKR-kredietregistratie?

BKR registreert kredieten van meer dan € 250 met een looptijd van langer dan één maand. Ook zakelijke kredieten vanaf € 1000 worden door BKR bijgehouden. Daarnaast registreert BKR of u een betalingsachterstand heeft, en wat de status daarvan is. De kredietaanbieders geven deze informatie aan BKR door.

Wilt u uw kredietgegevens inzien, dan kunt u een BKR-kredietoverzicht opvragen. Dit is een rapport waarin de kredietscore met een bepaalde codering wordt aangegeven. Dit rapport kunt u bijvoorbeeld delen met potentiële schuldeisers als bewijs van uw kredietwaardigheid.

U kunt uw eigen BKR-registratie gratis inzien en betaalt alleen als u een gewaarmerkt overzicht nodig heeft. Dit kunt u eenvoudig doen via mijnkredietoverzicht.bkr.nl/inloggen. Op deze site kunt u zich identificeren met uw bankpas. Een BKR-registratie is ook via een aantal andere online diensten en bankkantoren op te vragen, dan worden er echter wel kosten in rekening gebracht. 
Naast de BKR-registratie kunt u aanvullend ook een BKR-score aanvragen. Deze score geeft, op basis van een vergelijking met miljoenen andere personen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), aan hoe groot de kans is dat zich bij u een betalingsprobleem voordoet.

Hoe belangrijk is de kredietwaardigheid van uw bedrijf bij het aanvragen van een zakelijke creditcard?

Nu terug naar de zakelijke creditcard. Wanneer u een zakelijke creditcard aanvraagt, hangt de impact van uw persoonlijke en zakelijke kredietwaardigheid af van het type kaart.

Over het algemeen zijn er vier soorten betaalkaarten:

 • Doorlopende creditcards met een kredietlimiet

 • Creditcards met een bestedingslimiet

 • Debetkaarten met automatische incasso

 • Prepaid creditcards die de klant kan opwaarderen.

Laten we eens kijken welke rol de kredietscore speelt in het aanvraagproces voor elk van deze kaarttypes.

Kredietbeoordeling voor doorlopende creditcards en betaalkaarten: kredietscores zijn belangrijk

Zowel doorlopende creditcards als betaalkaarten functioneren in principe als een creditcard. Dat betekent dat het geld voor de aankopen niet direct van de rekening van de klant wordt afgeschreven. En dat de kaartuitgever dus een kredietrisico loopt als de klant zijn rekening niet betaalt.

Bij beide kaarten speelt de kredietwaardigheid van een bedrijf een grote rol. De kaartuitgever bepaalt voor elk bedrijf dat een krediet aanvraagt afzonderlijk het krediet of de bestedingslimiet.

Bij een slechte kredietwaardigheid krijgt u waarschijnlijk geen doorlopende creditcard of betaalkaart.

Bij een pinpas of prepaid creditcard speelt kredietwaardigheid een minder grote rol

Afhankelijk van de aanbieder van de creditcard is de kredietwaardigheid van uw bedrijf niet zo belangrijk wanneer u een debetkaart aanvraagt.

Als u met een zakelijke pinpas betaalt, wordt het bedrag direct van uw zakelijke rekening afgeschreven. Als die niet over voldoende saldo beschikt, wordt de betaling geweigerd.

Bij een prepaid creditcard moet de klant eerst geld op de kaart zetten voordat hij deze kan gebruiken. Op deze manier is er geen risico op wanbetaling voor de kaartuitgever. Als er onvoldoende saldo op de creditcardrekening staat, wordt de transactie geweigerd.

Kiest u voor een pinpas of een prepaidkaart, dan speelt uw kredietwaardigheid een minder grote rol – het kredietrisico voor de kaartuitgever is laag. Soms vindt er helemaal geen creditcheck plaats. Dit kan per aanbieder verschillen.

Kunt u een zakelijke creditcard krijgen, ondanks de negatieve BKR-registratie van uw werknemers?

Ja, dat kan. De kredietwaardigheid van uw werknemers is niet relevant als u een zakelijke creditcard aanvraagt. 

Ook als uw werknemers een negatieve BKR-registratie hebben, kunt u ze een zakelijk krediet verstrekken.

Volgens de huidige EU-richtlijnen worden alle transacties met zakelijke creditcards via de gekoppelde zakelijke rekening afgewikkeld. De privérekeningen van de werknemers worden op geen enkele manier belast. In geval van wanbetaling is de werkgever altijd aansprakelijk.

De BKR-toetsing van het management kan van invloed zijn

Hoewel de BKR-registratie van werknemers geen invloed heeft op de kredietbeoordeling van uw bedrijf, heeft die van het managementteam dat wel. Afhankelijk van het type bedrijf kan de kaartuitgever de kredietwaardigheid van het managementteam onderzoeken.

Als aandeelhouders aansprakelijk zijn voor hun privévermogen, speelt dat zeker mee in de kredietwaardigheid van uw onderneming.

Best practices om uw bedrijfskaarten en uitgaven veilig te houden

Voor de eigen veiligheid van uw bedrijf zijn er een paar dingen die u kunt doen voordat u een zakelijke creditcard aan een werknemer overhandigt.

Ten eerste kunt u de werknemer om een actueel BKR-kredietoverzicht vragen. En daarnaast is het slim om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van een bedrijfscreditcard.

En ten derde kunt u digitaal uitgavenbeheer toepassen en de zakelijke uitgaven met real-time monitoring bijhouden om er zeker van te zijn dat alle betalingen worden geautoriseerd en binnen het budget vallen.

💳 Nu weet u hoe een kredietcheck werkt en bent u klaar om een zakelijke creditcard aan te vragen? Boek een demo bij ons.

Ella-Roosa Koivupuro
Content Strategist

Nieuwste artikelen