CaaS
2 min

CaaS-ratkaisun (Cards-as-a-Service) edut: Miksi yritysten kannattaa tarjota omia maksukortteja?

Yrityksillä on monia syitä, miksi ne haluavat tarjota asiakkailleen maksukortteja. Oma korttiohjelma voi olla esimerkiksi tapa vahvistaa asiakassuhteita tai vauhdittaa yrityksen kasvua. Mutta kuinka helppoa oman korttiohjelman lanseeraaminen oikeastaan on?

Ella-Roosa Koivupuro
Cards-as-a-Servicen edut yrityksille

Korttiohjelman toteuttamiseen liittyy paljon työtä. Se vaatii huolellista suunnittelua, teknisiä integraatioita, lainsäädännön ja regulaation osaamista – siis paljon eri alojen asiantuntemusta ja yksityiskohtien huomioimista. 

Mutta yritysten ei tarvitse onneksi rakentaa korttiohjelmaa alusta alkaen itse. Tätä varten on CaaS-ratkaisuja (Cards-as-a-Service), joissa kortteihin erikoistunut yritys hoitaa tekniset ja lainsäädännölliset yksityiskohdat.

Miksi organisaation kannattaa harkita omien maksukorttien myöntämistä? 

Yrityksen brändin mukaiset luottokortit paitsi parantavat asiakaskokemusta, ne myös pitävät koko ostopolun langat yrityksen käsissä. Asiakas on koko ajan tekemisissä vain yrityksen brändin kanssa.

Tässä neljä syytä, miksi yritysten kannattaa harkita oma korttiohjelman käyttöönottoa. 

1. Parempi asiakaspysyvyys ja bränditunnettuus sekä vahvemmat asiakassuhteet 

Brändätyt luottokortit tuovat yrityksen varsin kirjaimellisesti asiakkaan käsiin, ja siten ne vahvistavat yrityksen asiakassuhteita. Asiakasuskollisuus paranee, kun asiakkaan saatavilla on konkreettinen muistutus yrityksestä maksukortin muodossa. Jokainen maksutapahtuma on pieni markkinointiteko. 

Kortin ja sen käytön myötä avautuu myös uusi viestintäkanava asiakkaiden suuntaan. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi palautteen keräämiseen tai kohdennettuihin markkinointitoimenpiteisiin.

2. Data hyötykäyttöön, personointimahdollisuudet ja uusi tulonlähde

Luottokorttien käyttö kerryttää yrityksen hyödynnettäväksi paljon arvokasta maksudataa, josta voi tutkia esimerkiksi asiakkaiden kulutustottumuksia, mieltymyksiä ja trendejä. Dataa voidaan käyttää esimerkiksi räätälöidyssä markkinointikampanjoissa tai asiakaskokemuksen kehitystyössä.

Tämän lisäksi luottokortteihin liittyy usein kuluja, kuten luoton korko tai kortin kiinteät kulut. Nämä tarjoavat kortit myöntävälle yritykselle uuden ansaintamallin ja tulonlähteen.

3. Lisämyyntiä ja uusi kilpailuetu

Luottokortit tarjoavat myös erinomaisen lisämyyntikanavan. Korttiin liittyvä viestintää voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja sitä kautta kertoa asiakkaille uusista tuotteista, palveluista tai muista tarjouksista. 

Yrityksen brändin mukaiset luottokortit ovat myös yksi tapa erottautua kilpailijoista, houkutella uusia asiakkaita ja pitää kiinni nykyasiakkaista tarjoamalla esimerkiksi erityisiä asiakasetuja. 

4. Joustavuutta, enemmän kontrollia ja liikettä kassavirtaan

Kun yritys myöntää itse maksukortit, pysyy kontrolli korttien ominaisuuksiin, brändäykseen ja etuohjelmaan liittyen yrityksen omissa käsissä. Jos asiakkaiden toiveet tai odotukset muuttuvat, pystyy yritys reagoimaan niihin joustavasti.

Tämän lisäksi yritykset voivat hyötyä paremmasta kassavirran hallinnasta, kun asiakkaat tekevät ostoksia ja maksavat takaisin luottokorttilaskujaan.

Lopuksi

Brändätyt luottokortit tarjoavat yrityksille paljon houkuttelevia mahdollisuuksia. Ne ovat oiva työkalu asiakassuhteiden vahvistamiseen, bränditunnettuuden parantamiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. 

Oman korttiohjelman lanseeraaminen on strateginen valinta, jolla yritys erottautuu kilpailijoista ja pysyy vastaamaan asiakkaiden alati muuttuviin odotuksiin. 

Kiinnostaako joustava CaaS-ratkaisu, joka mahdollistaa yritysluottokorttien myöntämisen asiakkaille helposti? Lue täältä lisää.

Ella-Roosa Koivupuro
Content Strategist

Uusimmat artikkelit