CaaS
3 min

Mitä on CaaS? Näin Cards-as-a-Service helpottaa maksuratkaisujen tarjoamista

Yrityksille on tärkeää tarjota erinomainen asiakaskokemus. Yksi keino laajentaa palvelutarjontaa on lanseerata oma korttiohjelma, johon kuuluu luotto-, debit- ja prepaid-kortteja. Korttiohjelmat tarjoavat paljon hyötyjä ja etuja, jotka vastaavat asiakkaiden odotuksiin.

Ella-Roosa Koivupuro
CaaS (Cards-as-a-Service) eli "kortit palveluna" helpottaa oman korttiohjelman lanseeraamista yrityksille

Sitä mukaan asiakkaiden odotukset muuttuvat ja teknologia kehittyy, kasvaa myös kysyntä uusille ratkaisuille. Yksi esimerkki on niin sanottu Cards-as-a-Service (CaaS) eli “kortit palveluna” -ratkaisu. Uusi CaaS-palvelumalli mahdollistaa yrityksille helpon tavan tarjota korttiohjelma asiakkailleen ja samalla kerätä tarkempaa dataa asiakkaiden osto- ja kulutustottumuksista. 

Sukelletaan seuraavaksi CaaS-ratkaisuihin ja miten ne muokkaavat yritysten asiakassuhteita ja kiihdyttävät kasvua.

Mitä on CaaS (Cards-as-a-Service)?

Cards-as-a-Service (CaaS), vapaasti suomennettuna “kortit palveluna”, vertautuu kovasti suosiotaan kasvattaneeseen SaaS-alaan. Kyseessä on palvelumalli ja teknologia, joka mahdollistaa yrityksille oman korttiohjelman lanseeraamisen huomattavasti vähemmällä vaivalla perinteisiin tapoihin verrattuna. 

Yleensä omien korttien lanseeraamiseen liittyy erilaisia haasteita, kuten:

  • rahoituspalveluihin liittyvä tiukka regulaatio ja lainsäädäntö

  • pankkisuhteiden luominen

  • säännösten ja lain vaatimusten tarkka huomioiminen

  • aikaa vievät tekniset integraatiot.

Omien korttiohjelmien rakentaminen ja ylläpitäminen voi olla paitsi aikaa vievää, myös työlästä. Varsinkin kun kyseessä on yritys, joka ei toimi itse rahoitusalalla, mutta haluaisi silti tarjota asiakkailleen omia maksuratkaisuja. 

CaaS helpottaa oman korttiohjelman käyttöönottoa. Palvelumalliin kuuluvat tekniset ratkaisut, rahoitusalan sääntelyn asiantuntemus ja valmis maksuinfrastruktuuri. Näin yritykset voivat keskittyä omaan tuotekehitykseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen teknisten toimintojen sijaan. 

CaaS-mallia hyödyntämällä yritykset voivat tarjota asiakkailleen maksukortteja osana omaa palvelutarjontaansa. Kortit tarjoavat lisäarvoa asiakkaille ja tukevat samalla myös yrityksen omia liiketoiminnan tavoitteita. 

CaaS:in etuna on paitsi sen helppokäyttöisyys, myös tehokas datan keruu. Asiakkaiden ostokäyttäytymisestä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää dataan perustuvassa päätöksenteossa.

Miksi CaaS kasvattaa suosiotaan?

Yritysten kasvava kiinnostus CaaS-ratkaisuja kohtaan juontuu ennen kaikkea luottokorttien suosion kasvusta. 

Statistan mukaan Euroopassa luottokorttien käyttö on kasvussa. Yksi syy suosioon on ollut verkkokaupan huima kasvu. Varsinkin covid-pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset kasvattivat verkkokaupan suosiota. Paytrailin raportin mukaan Suomessa maksukortit pitävät vankasti pintansa toiseksi suosituimpana verkkokaupan maksutapana. Ykköspaikkaa pitää perinteinen verkkopankki.

Muuttuvassa maksuympäristössä tarve CaaS:in tyyppisille palveluille korostuu entisestään. CaaS tarjoaa yrityksille mahdollisuuden päästä osalliseksi korttimaksamisen kasvavaa trendiä, mutta välttää kuitenkin oman korttiohjelman kehittämiseen liittyvät haasteet ja hidasteet.

Tutustu CaaS:in hyötyihin tarkemmin täältä.

Pliantin CaaS-ratkaisu helpottaa korttiohjelman lanseerausta

Pliant on CaaS-trendin aallonharjalla. Olemme kehittäneet CaaS-ratkaisun, jonka avulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen maksukortteja entistä helpommin.

Pliantin CaaS-ratkaisu on suunniteltu tekemään monimutkaisista prosesseista helpompia ja selkeämpiä. 

CaaS-palvelumme tarjoaa muun muassa seuraavat hyödyt:

  • Oikeat luottokortit, jotka hyväksytään maailmanlaajuisesti. Pliantin ratkaisulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen luottokortit, joissa on sopivat luottorajat ja joita voi käyttää missä päin vain maailmaa. Näin yritys voi tarjota asiakkailleen parempaa palvelua globaalilla tasolla.

  • B2B-korttiosaaminen myös vaativiin tarpeisiin. Pliantin osaamisen ytimessä ovat yritysluottokortit. Yritykset voivat siis tarjota korttiohjelman hyvinkin erilaisille B2B-asiakkaille. Pliantin B2B-osaaminen varmistaa, että eri alojen ja eri kokoluokkien yritykset saavat kortit käyttöön sujuvasti.

  • Räätälöity ratkaisu takaa huippuluokan asiakaskokemuksen. Pliant mahdollistaa yrityksille eri vaihtoehtoja: joko tarjota Pliantin korttiratkaisu sellaisenaan kaikkine ominaisuuksineen suoraan asiakkaille tai valita white label -toteutus, jolloin maksukortit noudattavat yrityksen omaa brändi-ilmettä. Mahdollisuus räätälöidä kortit takaa saumattoman ja yhtenäisen asiakaskokemuksen läpi ostopolun. 

Pliantin CaaS-ratkaisu tekee omien korttien myöntämisestä helpompaa yrityksille: niiden ei tarvitse kehittää omaa rahoitusratkaisua, mutta ne hyötyvät tehokkaasta palvelumallista, paremmasta asiakasuskollisuudesta ja uusista ansaintamalleista.

Haluaisitko kuulla lisää Pliantin CaaS-ratkaisusta? Klikkaa tästä.

Ella-Roosa Koivupuro
Content Strategist

Uusimmat artikkelit