Liiketoiminta
5 min

Kotimaan päiväraha 2023 on 48 € – kattava katsaus ulkomaan ja kotimaan päivärahoihin

Matkustetaanko yrityksessänne? Silloin työntekijöille voidaan maksaa verottomasti päivärahoja, suuntautui matka sitten kotimaahan tai ulkomaille. Tarkista täältä päivärahojen suuruus vuonna 2023 ja lue, miten päiväraha tarkalleen ottaen toimivat. 

Ella-Roosa Koivupuro

Tässä artikkelissa käymme läpi:

 • Mikä on päiväraha?

 • Mikä on ateriakorvaus?

 • Millainen työmatka oikeuttaa päivärahaan?

 • Kotimaan päiväraha vuonna 2023

 • Ulkomaan päivärahat vuonna 2023

 • Osapäiväraha vai kokopäiväraha?

 • Matkakorvauksia haetaan matkalaskulla

 • Onko päivärahaa pakko maksaa?

 • Miten päiväraha lasketaan?

 • Maksetaanko päivärahasta veroa?

Aloitetaan perusteista.

Mikä on päiväraha?

Päiväraha on korvaus nousseista ruokailukuluista ja muista elinkustannuksista työmatkan aikana. Verohallinto määrittää joka vuosi päivärahan perusmäärän, jonka työnantaja voi maksaa työntekijälle verottomasti.

Päiväraha on monelle vähintään käsitteenä tuttu. Se on Suomessa varsin tyypillinen tapa korvata matkakuluja.

Siksi saattaakin yllättää, että päivärahan maksaminen ei itse asiassa ole pakollista. 

Työntekijä saattaa olettaa saavansa päivärahaa, jos työnkuvaan kuuluu matkustamista. Mutta työnantaja ei välttämättä ole velvollinen maksamaan päivärahaa. Työehtosopimuksessa voi olla sovittu päivärahojen maksamisesta, mutta matkakulujen korvauskäytännöt olisi joka tapauksessa hyvä kirjata työsopimukseen. 

Työnantaja voi maksaa ateriakorvausta päivärahan sijaan 

Jos työnantaja ei maksa päivärahaa eikä työntekijä pysty ruokailemaan tavallisella ruokailupaikallaan työn vuoksi, voi työnantaja maksaa ateriakorvausta. 

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2023 on 12 euroa. Jos työpäivä on pitkä ja työntekijä joutuu aterioimaan kaksi kertaa, korvausta voidaan maksaa enintään kahden aterian verran eli yhteensä 24 euroa.

Päivärahaan oikeuttavan työmatkan on suuntauduttava vähintään 15 kilometrin päähän

Mikä siis lasketaan työmatkaksi, joka oikeuttaa päivärahaan? 

Työmatkan on suuntauduttava vähintään 15 kilometrin päähän kotoa tai työpaikalta. Se on oltava tilapäinen matka, mutta tilapäisyys on venyvä käsite. Työkomennus voi kestää pitkiäkin aikoja, ja silti työntekijälle voidaan maksaa päivärahaa. 

Pitkillä työkomennuksilla voidaan sopia, ettei päivärahaa makseta koko oleskeluajalta tai työnantaja voi maksaa enimmäismäärää pienempää korvausta. 

Kotimaan päiväraha vuonna 2023 on 48 €

Kuten aikasempinakin vuosina, kotimaan päiväraha jakautuu kahteen osaan:

 • osapäiväraha 22 euroa (kesto alle 6 tuntia)

 • kokopäiväraha 48 euroa (kesto  yli 10 tuntia).

Jos työnantaja tarjoaa työntekijälle työmatkan aikana ruokailun, työntekijälle voidaan maksaa puolet päivärahan perussummasta. Kokopäivärahan ollessa kyseessä työnantajan on tarjottava kaksi ruokailua, jotta päiväraha puolittuu.

Ulkomaan päivärahat riippuvat kohteesta 

Ulkomaille suuntautuvien työmatkojen päivärahat vaihtelevat kohteen mukaan. 

Helposti voisi kuvitella, että mitä edullisemmasta maasta on kyse, sitä pienempi olisi myös päiväraha. Periaatteessa tämä on hyvä ohjenuora, sillä korvaussummat perustuvat muun muassa kohdemaan ravintoloiden hintatasoon ja valuutan vahvuuteen. 

Mutta poikkeuksiakin löytyy. Jotkut suomalaisittain kaukaisemmat maat voivat matalasta hintatasostaan huolimatta kerryttää korkeaa päivärahaa – esimerkiksi Eritrean 95 euron päiväraha on korkeampi kuin Norjan 76 euroa.

Pari esimerkkiä ulkomaan päivärahoista eri maanosista:  

 • Ruotsin päiväraha 2023: 66 €

 • Saksan päiväraha 2023: 71 €

 • Kiinan päiväraha 2023: 82 €

 • Argentiinan päiväraha 2023: 45 €

 • Etelä-Afrikan päiväraha 2023: 55 €.

Huomioi, että maan sisällä voi myös olla erilaisia päivärahoja. Usein pääkaupunki tai muut suurkaupungit ovat hintatasoltaan muuta maata kalliimpia, ja tämä heijastuu myös ulkomaan päivärahan suuruuteen.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa:

 • New Yorkin, Los Angelesin ja Washingtonin päiväraha: 100 €

 • päiväraha muualla Yhdysvalloissa: 92 €.

Voit tarkistaa Verohallinnon sivuilta tarkan listauksen kaikista ulkomaan päivärahoista ja niiden summista. 

Vinkki! Onko kestävä kehitys yrityksessänne keskeinen arvo? Pliant Earth -ohjelma auttaa kompensoimaan työmatkojen päästöjä. Pliant-kortilla maksettujen työmatkojen hiilidioksidipäästöt lasketaan automaattisesti, ja halutessanne voitte käyttää cashback-kertymää päästökompensaatioihin. Lue täältä lisää Pliant Earth -ohjelmasta. 

Osapäiväraha vai kokopäiväraha?

Päivärahan suuruus riippuu riippuu kohteen lisäksi siitä, kuinka kauan työmatka kestää. 

Jos työmatka kestää alle 6 tuntia, maksetaan osapäivärahaa (puolipäivärahaa).

Jos matka kestää yli 10 tuntia, maksetaan kokopäivärahaa. 

Jos työmatka kotimaassa ylittää täyden vuorokauden, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 • jos vuorokausi ylittyy vähintään 2 tunnilla, on päiväraha 22 euroa

 • jos vuorokausi ylittää yli 6 tunnilla, on päiväraha 48 euroa.

Esimerkki päivärahan laskemisesta kotimaan työmatkalla

Matkaan lähdetään maanantaina työpaikalta Helsingistä kello 13:00 kohti lentokenttää. Matka suuntautuu Rovaniemelle. Matkalta palataan kotiin keskiviikkona kello 16:00.

1. matkavuorokausi: ma klo 13 – ti klo 13 → 48 €

2. matkavuorokausi: ti klo 13 – ke klo 13 → 48 €

3. matkavuorokausi ylittyy vain 3 tunnilla eli siltä maksetaan osapäiväraha → 22 €

Yhteensä päiväraha: 48 + 48 + 22 = 118 €

Työntekijä hakee päivärahaa matkalaskulla

Päivärahat, kilometrikorvaukset ja muut kulukorvaukset haetaan jälkikäteen matkalaskulla. 

Työntekijällä voi olla käytössään yrityksen luottokortti, jolla hän voi maksaa matkakuluja. Näitä kuluja hänen ei tarvitse silloin karhuta takaisin matkalaskulla – nehän menevät suoraan työnantajan piikkiin. 

Mutta päivärahoja ja kilometrikorvauksia varten työntekijän on kuitenkin tehtävä matkalasku. 

Miten ja missä matkalasku sitten tehdään? Voit lukea täältä tarkemmin matkalaskun tekemisestä ja mitä matkalaskulla pitää olla.

Onko työnantajan pakko maksaa päivärahaa?

Ei, laki ei velvoita työnantajaa maksamaan päivärahaa. 

Päivärahan maksamisesta voi kuitenkin olla sovittu työehtosopimuksessa. Jos näin ei ole, jää työnantajan omien käytäntöjen varaan päättää, miten matkakuluja korvataan.

Matkakulujen korvaaminen kannattaa siis kirjata työsopimukseen. Siten jokainen työntekijä tietää, millaiset käytännöt yrityksessä on. Näin ensimmäinen työmatka ei ole karvas pettymys, jos päivärahoja ei maksetakaan.

Päivärahat, kuten kilometrikorvaukset, ovat kuitenkin Suomessa tunnettu, vakiintunut ja läpinäkyvä tapa korvata työmatkasta aiheutuneita kuluja. 

Miten päiväraha lasketaan?

Päiväraha lasketaan kertomalla matkavuorokaudet kohteen päivärahasummalla. Jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy yli kahdella tunnilla, on työntekijä oikeutettu osapäivärahaan tai ulkomaan matkan tapauksessa puoleen kohteen päivärahasummasta. 

Jos kotimaan matkalla viimeinen vuorokausi ylittyy yli kuudella tunnilla, saa työntekijä täyden päivärahan. Jos ulkomaan matkalla viimeinen vuorokausi ylittyy yli kymmenellä tunnilla, saa työntekijä täyden päivärahan. Kotimaahan palatessa noudatetaan kotimaan päivärahakäytäntöjä. 

Kuulostaako tämä monimutkaiselta? Työntekijät ja palkanlaskenta pääsevät helpommalla, jos yrityksessä on käytössä matkalaskuohjelma. 

Näin työntekijöiden ei tarvitse opetella päivärahojen laskemista ja palkanlaskenta voi olla varma, että työntekijöiden matkalaskut on tehty oikein. Ohjelma kun huolehtii summien laskemisesta. Työntekijän pitää osata vain syöttää perustiedot, kuten matkan alku- ja päätösaika sekä lähtö- ja paluupaikka. 

Vinkki! Pliantissa on integraatio Bezalan matkalaskuohjelmaan. Pliant-Bezala-yhdistelmällä matkakulujen korvaaminen käy helposti sekä työntekijän että talousosaston kannalta. 

Maksetaanko päivärahasta veroa? 

Päiväraha on veroton korvaus eli siitä ei makseta veroa. Työntekijä saa sen siis ikään kuin “palkan päälle”. 

On hyvä tietysti muistaa, että se ei ole varsinainen etu, vaan nimenomaan korvaus työmatkustamisesta johtuvista poikkeavista ruokailukuluista. Työmatkalla joutuu usein esimerkiksi syömään ulkona, kun oma kotikeittiö ei ole käytettävissä. Päivärahan tarkoitus on kattaa tällaisia kasvaneita kuluja. 

Toisaalta: Verohallinnon määrittämät päivärahasummat ovat enimmäismääriä. Eli tuon summan työnantaja voi maksaa verovapaasti työntekijälle. Jos työnantaja haluaa maksaa suurempaa korvausta, se ei tietenkään ole kiellettyä. Mutta silloin päivärahan enimmäismäärän ylittävä osa on veronalaista tuloa. 

Matkakorvausten lisäksi ekstraeduilla pientä luksusta työmatkoihin 

Päivärahat saattavat kuulostaa monimutkaisilta, mutta ovat oikeastaan hyvin selkeä ja läpinäkyvä tapa korvata matkakuluja työntekijälle. Ja siksi ne ovatkin monessa yrityksessä käytössä. 

Entä millä muulla tavoin työmatkailusta voisi tehdä vähän mukavampaa työntekijän kannalta?

Esimerkiksi hankkimalla paljon matkustaville työntekijöille yritysluottokortin, jolla saa vapaan pääsyn lentokenttäloungeihin. Työmatka vie helposti mehut, mutta tällainen pieni arjen luksus virkistää myös aikaisella aamulennolla.

Varaa täältä demo, niin kerromme lisää Pliantin tarjoamista yritysluottokorteista.

Ella-Roosa Koivupuro
Content Strategist

Uusimmat artikkelit