Jälleenmyyjät
6 min

Miten ohjelmistoyritykset voivat kohentaa katteitaan?

Ohjelmistoyrityksillä on tärkeä tehtävä: ne auttavat muita yrityksiä löytämään juuri niille sopivat ohjelmistoratkaisut. Ohjelmistoratkaisuihin keskittyvillä yrityksillä on ammattitaitoa, jonka avulla ne pystyvät valitsemaan asiakkailleen parhaat ratkaisut ja varmistamaan, että ohjelmistoinvestoinneista saadaan täysi hyöty irti. Mutta kuten jokaiselle yritykselle, myös ohjelmistotaloille on tärkeää pitää omat toiminnot ja niihin liittyvä maksuliikenne sujuvana.

Ella-Roosa Koivupuro
Näin ohjelmistoyritykset hyötyvät virtuaalisista luottokorteista

Tässä artikkelissa paneudumme siihen, miten ohjelmistoratkaisuihin keskittyvät yritykset toimivat, mitkä ovat niiden tyypillisiä haasteita maksuliikenteen kanssa sekä miten virtuaaliset luottokortit olla hyödyksi ja pitää yritysten myyntikatteet terässä. 

Miksi ohjelmistotalot kasvattavat suosiotaan? 

Tänä päivänä ei taida olla yhtäkään yritystä, joka ei käyttäisi ainakin joitakin ohjelmistoja ja digityökaluja. Ohjelmistoyrityksille tämä tarkoittaa suurta kysyntää, kun eri alojen yritykset tarvitsevat ammattilaisten apua sopivien ohjelmistojen valintaan ja käyttöön. 

Yleensä ohjelmistoyritykset keskittyvät tiettyihin ohjelmistoihin tai aloihin, kuten ERP-toiminnanohjausjärjestelmiin, CRM-asiakashallintajärjestelmiin tai taloushallinnon ja kirjanpidon ohjelmistoihin. 

Grand View Researchin mukaan globaali ohjelmistomarkkina oli vuonna 20220 jo 274,4 miljardin dollarin arvoinen ja kasvun uskotaan jatkuvan. 

Kovaa kasvua siivittävät ainakin seuraavat trendit:

 • Pilvipalveluiden kysyntä ja käyttö kasvaa.

 • Verkkokauppa kasvaa entisestään.

 • Yritysten tarpeisiin räätälöidyille ohjelmistoratkaisuille on jatkuvaa kysyntää. 

Miksi yritykset hyödyntävät ohjelmistotalojen palveluja? 

Ohjelmistotalot ja ohjelmistojen jälleenmyyjät tarjoavat yrityksille räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja. 

Se toimii käytännössä näin: 

Oletetaan, että toimitusjohtaja etsii tiettyä ohjelmistoa yritykselleen. Hän on vertaillut ohjelmistoja netissä, mutta ei ole varma, mikä ohjelmisto sopisi yritykselle parhaiten. Häntä askarruttaa ohjelmiston luotettavuus ja tietoturva. Toimitusjohtaja haluaa tietysti myös varmistaa, että hän saa ohjelmiston sopuhintaan maksamatta ylihintaa.

Näin ohjelmistoyritys voi auttaa:

 • Tarjoamalla opastusta ja apua. Ohjelmistoyritys on teknologian asiantuntija. Se osaa ottaa huomioon asiakasyrityksen toimialan, koon ja muut tekijät ja suositella niiden perusteella sopivimpia ohjelmistoratkaisuja. 

 • Varmistamalla ohjelmistojen turvallisuuden. Ohjelmistotalot pystyvät tarjoamaan turvallisia ohjelmistoratkaisuja, mikä antaa asiakkaille mielenrauhaa ja varmuuden, että tietoturva on kunnossa.

 • Neuvottelemalla paremman hinnan. Ohjelmistotalo voi neuvotella hinnoista asiakkaan puolesta ​​ja kenties varmistaa paremman tarjouksen kuin mitä asiakas itse voisi saada.

 • Tarjoamalla tukea ja ohjeistusta. Ohjelmistoyritykset voivat tarjota sekä alkuun käyttöönottokoulutuksen työntekijöille että jatkuvaa IT-tukea. 

Ohjelmistoyritys saa kauppaa ja asiakasyritys parhaat ohjelmistoratkaisut – kaikki voittavat. Mutta kuten aina, toiminnassa voi myös olla haasteita.

Ohjelmistoyritysten tyypillisiä maksuliikenteen haasteita 

Ohjelmistotalot eivät vain jälleenmyy ohjelmistolisenssejä, vaan jotkut tarjoavat myös tilausperusteisia lisenssejä, jossa asiakas saa ohjelmiston käyttöönsä kuukausittaista tai vuotuista tilausmaksua vastaan. 

Kuten kaikilla yrityksillä, myös ohjelmistotaloilla on omat arkiset haasteensa, kuten:

 • Myöhästelevät maksut. Kun maksut ovat myöhässä, kassavirran hallinta vaikeutuu.

 • Riitatilanteet ja kiistetyt maksut. Jos ohjelmistoyritys ei ole tehnyt kattavaa sopimusta asiakasyrityksen kanssa, kiistatilanteet voivat johtaa menetettyihin tuloihin, lisäkuluihin ja mainehaittoihin. 

 • Laskutuslisä ja muut maksut. Maksutapoihin liittyvät lisäkulut nakertavat yrityksen katteita. Tässä tilanteessa voi olla tarpeen neuvotella parempia ehtoja maksunvälittäjän kanssa.

 • Valuutanvaihdon kulut. Ohjelmistoratkaisujen jälleenmyyjät, jotka välittävät kansainvälisiä tuotteita (joita suuri osa ohjelmistoista on) saattavat törmätä valuutanvaihtoon liittyviin haasteisiin, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia yrityksen tuloihin ja kannattavuuteen. Kun ohjelmistoja hankitaan eri valuutassa, pitää ottaa huomioon valuuttakurssit ja vaihtokulut.

 • Maksupetokset ja turvallisuusriskit. Yrityksille on tietysti tärkeää estää petolliset maksut ja maksujärjestelmien väärinkäyttö. Tätä varten käyttöön on otettava erilaisia turvatoimenpiteitä, kuten kaksivaiheinen tunnistus. 

Pliant virtual and physical credit cards
Ohjelmistoja jälleenmyyvä yritys saattaa ostaa ne eri valuutassa kuin jossa se myy ne eteenpäin. Tällaisessa tilanteessa luottokortin käyttäminen vähentää valuutanvaihtoon liittyviä kuluja.
Miten virtuaaliset luottokortit hyödyttävät ohjelmistoyrityksiä ja parantavat niiden myyntikatteita?

Virtuaalisilla luottokorteilla on monia hyötyjä ohjelmistotaloille, kuten: 

 • Korkeat luottorajat yksittäisille maksuille. Kun käsillä on suuri kertamaksu, tarvitaan riittävän korkea maksuraja.Tämä on erityisen olennaista yrityksille, jotka tekevät suuria hankintoja, kuten ostavat laitteistoja, myynti-inventaariota tai muita arvokkaita tuotteita tai palveluita. 

 • Pienemmät maksukulut. Virtuaalisilla korteilla on monesti pienemmät kulut kuin perinteisillä luottokorteilla. Näin myyjän kokonaiskulut pienenevät ja samalla myyntikatteet paranevat.

 • Vähemmän riskejä valuutanvaihtoon ja kurssiheilahteluihin liittyen. Luottokortin käyttäminen vähentää vaihtokurssien heilahteluihin liittyviä riskejä. Tämä on erityisen tärkeää yrityksille, jotka ostavat ohjelmistoja eri valuutassa kuin missä ne välittävät ratkaisuja eteenpäin.

"Kun ohjelmistoyritys ostaa ohjelmiston Yhdysvaltain dollareissa ja saa heti vaihtokurssin, se voi veloittaa ohjelmiston asiakkailtaan euroissa tällä kurssilla. Tarkka euromäärä, joka perustuu ennalta määrättyyn kurssiin, vähennetään ohjelmistoyrityksen tililtä maksuajan jälkeen, jolloin se on helposti ennakoitavissa. Näin valuuttakurssi lukitaan etukäteen ja minimoidaan kurssiheilahtelujen riskit, ja yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa."

Peter Frank, International Sales Lead, Pliant

Lisäetuja, joita virtuaaliset luottokortit tarjoavat teknologiayhtiöille

 • Turvallisemmat maksut. Virtuaaliset kortit tekevät maksamisesta turvallisempaa ja estävät korttipetoksia, sillä jokaiselle maksulle luodaan uniikki kertakäyttöinen koodi.

 • Yksinkertaisemmat maksuprosessit. Virtuaalikortit automatisoivat maksuja ja niiden käsittelyä, vähentävät hallinnollisia kuluja ja poistavat maksuista manuaalisen työn.

 • Parempi kassavirta. Digitaalisilla korteilla maksujen käsittely on nopeampaa ja tehokkaampaa, mikä vähentää maksuprosessiin kuluvaa aikaa. Näin ohjelmistoyritys voi laittaa rahan nopeammin kiertoon ja pitää kassavirran liikkeellä.

 • Lisänäkyvyyttä seurantaan ja raportointiin. Maksuihin on aina reaaliaikainen ja kattava näkymä, mikä helpottaa raportointia ja kulujen valvontaa. Näin yritys myös tunnistaa nopeammin, mistä kuluja voitaisiin säästää.

 • Korkeampi asiakastyytyväisyys. Kun maksujen käsittely on nopeaa ja automatisoitua, vähenevät virheet ja viivästykset. Tämä tarkoittaa myös tyytyväisempiä asiakkaita. 

Vinkki! Jotkut yritysluottokortteja myöntävät yritykset tarjoavat erilaisia etuja, kuten cashback-edun, joka palkitsee kortin ahkeran käytön. Kun kortin käyttö ylittää tietyn rajan, edut astuvat voimaan. On helpompi päästä tuohon rajaan, jos yritysluottokortilla on korkea luottoraja ja se sallii myös suuret kertamaksut.

Millaisia erilaisia ohjelmistoyrityksiä on olemassa?

Erilaisia ohjelmistojen jälleenmyyntiin keskittyviä yrityksiä on moneen lähtöön. Tässä on muutama esimerkki tyypillisistä ohjelmistoyrityksistä:

 • Suoraan loppukäyttäjille myyvät yritykset (Direct Market Resellers) myyvät yleensä ohjelmistoja suoraan loppukäyttäjille eri kanavia hyödyntäen ilman välissä olevia jälleenmyyjiä. 

 • Ohjelmistojen jälleenmyyjät tarjoavat palvelujaan tyypillisesti kuluttajille ja pienyrityksille. Ne myyvät ohjelmistotuotteita kivijalkamyymälöissä tai verkkokaupassa. 

 • Itsenäiset ohjelmistokehittäjät (Independent Software Vendors) kehittävät ja myyvät omia ohjelmistoratkaisuja, yleensä joko suoraan loppuasiakkaille tai jälleenmyyjien kautta.

 • Palvelusuhteisiin keskittyvät yritykset (Managed Service Providers). Nämä yritykset tarjoavat laajasti erilaisia IT-palveluja, kuten ohjelmistojen myyntiä, asennusta, konfiguraatiota, ylläpitoa ja teknistä tukea. Ne voivat tarjota myös kokonaisen teknologian infrastruktuurin asiakasyrityksen käyttöön.

 • Pilvipalveluyritykset. Näiden yritysten kohderyhmää ovat eri kokoiset yritykset, joille ne tarjoavat erilaisia pilvipohjaisia SaaS-ratkaisuja. 

 • Integraatioihin keskittyvät yritykset tarjoavat eri ohjelmistojen välisiä integraatioita ja räätälöintiä.

 • Lisäarvoa tuottavat yritykset (Value-added Resellers). Näiden yritysten liikeideana on tuoda asiakkaalle lisäarvoa tarjoamalla ohjelmistoratkaisuihin kustomointia, integraatioita ja konsultointia.

Esimerkkejä suomalaisista ohjelmistotaloista ja niiden tarjoamista palveluista 

 • Atea: IT-palveluihin keskittyvä teknologiayritys, jonka palveluihin sisältyy ohjelmistojen jälleenmyynti. Tarjolla on erilaisia palveluja, kuten ohjelmistolisenssejä, konsultointia, järjestelmien käyttöönottoa ja IT-tukea. 

 • TietoEVRY: Suomen johtava digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittyvä teknologiayhtiö. Tältä yritykseltä löytyy ohjelmistoratkaisuja eri aloille, kuten ERP-toiminnanohjausjärjestelmiä, CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmiä ja data-analytiikan ratkaisuja. 

 • Dell Technologies Finland: Globaali teknologiayhtiö, joka tarjoaa runsaasti erilaisia IT-ratkaisuja, sisältäen ohjelmistojen jälleenmyynnin. Dell tarjoaa muun muassa ohjelmistoratkaisuja, lisenssejä ja muita IT-ratkaisuja eri kokoisille yrityksille. 

 • Advania Finland: Ohjelmistoratkaisuja toimittava teknologiayhtiö, jonka palvelutarjonnasta löytyy myös ohjelmistojen jälleenmyynti. Tarjolla on laajalla skaalalla erilaisia ohjelmistoja, lisenssejä ja muita IT-palveluja, kuten konsultointia ja teknistä tukea. 

 • Digia: Suomalainen ohjelmistoyritys, joka toimittaa erilaisia IT-ratkaisuja ja ohjelmistoja, kuten toiminnanohjausjärjestelmiä sekä integraatioita ja rajapintaratkaisuja. 

Yhteenveto

Pliantin virtuaaliset luottokortit tarjoavat huomattavia etuja ohjelmistoyrityksille. Ne yksinkertaistavat maksuprosesseja, parantavat kassavirran hallintaa, lisäävät turvallisuutta, helpottavat seurantaa ja raportointia sekä lisäävät näkyvyyttä työntekijöiden tekemiin maksuihin. 

Virtuaalikorttien käyttö auttaa ohjelmistotaloja vähentämään maksuihin liittyviä kuluja, parantamaan kulujen hallintaa sekä vähentämään petosriskejä ja valuutanvaihtoon liittyviä kuluja – ja kaiken lisäksi korttien käyttö kerryttää cashback-etua, mikä parantaa myös myyntikatteita. 

Miten asiakkaamme hyödyntävät yritysluottokorttejamme? Tutustu täältä yhden asiakkaan kokemuksiin.

Ella-Roosa Koivupuro
Content Strategist

Uusimmat artikkelit